Hoofdstuk 4 - Urinestelsel

Bij methode Urinestelsel aangemaakt op 27-02-2021 door Delissen en inmiddels 357 keer bekeken.

Vragen

ADH = antidiuretisch hormoon, in de hypofyse gevormd, dat de vochtuitscheiding door de nier kan remmen
aldosteron = hormoon, in de bijnierschors gevormd, dat de concentratie van natrium en kalium in het bloed regelt
arteria renalis = nierarterie
cortex renalis = nierschors
excretie = uitscheiding
filtratie = passief doorlaten van stoffen door een filter
glomerulus = capillairnet dat bloed filtert in het kapsel van Bowman
mictie = urinelozing
medulla renalis = niermerg
nefron = urineproducerende eenheid in de nier
peritoneum = buikvlies
pH = zuurgraad
pyelum = nierbekken
ren = nier
renes = nieren
renine = in de nier geproduceerd hormoon dat mede de bloeddruk beïnvloedt
terugresorptie = het teruggeven van stoffen en water door de actieve werking van cellen
tubulus contortus = afvoerend nierkanaaltje
ureter = urineleider van de nier naar de blaas
urethra = urinebuis tussen de blaas en de buitenwereld
albumine = bloedeiwit dat niet uit de bloedhaarvaten kan treden en daardoor een belangrijke rol speelt bij de handhaving van de juiste colloïd-osmotische druk in de bloedvaten
albuminurie = aanwezigheid van albumine in de urine, een maat voor de ernst van een nierbeschadiging
azoöspermie = afwezigheid van zaadcellen in het sperma
balanitis = ontsteking van de eikel van de penis
blaaspoliep = gesteelde, goedaardige tumor in de blaaswand
circumcisie = besnijdenis bij mannen
cyste = met vocht gevulde holte
cystitis = blaasontsteking
dialyse = kunstmatige bloedzuivering door filtering van het bloed, toegespast bij ernstige nierinsufficiëntie
dysurie = pijn bij het plassen
ejaculatie = zaadlozing
epididymitis = ontsteking van de epididymis (bijbal)
excretie = uitscheiding naar buiten
fimosis = vernauwde voorhuid
glomerulonefritis = ontsteking van de glomeruli in de nierschors
Grawitztumor = carcinoom uitgaande van het nierweefsel
hematurie = lozing van urine vermeng met bloed
hydrokèle = waterzakbreuk
hydronefrose = uitzetting van het nierbekken door belemmerde afvoer van de urine
hyperplasie = volumevermeerdering van weefsel door toename het aantal cellen
infertiliteit = onvruchtbaarheid
mictie = urinelozing
nefrolithiase = nierstenen
nefron = urineproducerende eenheid in de nier
nierinsufficiëntie = gestoorde nierfunctie
orchitits = ontsteking van de testikel
pollakisurie = vaak kleine beetjes plassen
prostaathyperplasie = benigne vergroting van de prostaat
prostatitis = ontsteking van de prostaat
pyelitis = nierbekkenontsteking
pyelonefritis = nierbekken- en nierweefselontsteking
pyurie = mictie met pus in de urine
rectaal toucher = onderzoeksmethode waarbij de arts met een vinger via de anus prostaat en endeldarm onderzoekt
resorptie = opname van voorurinebestanddelen in de bloedsomloop
resorptie = opname van voorurinebestanddelen in de bloedsomloop
seminoom = maligne tumor die uitgaat van de testikel
seminoom = maligne tumor die uitgaat van de testikel
spermatokèle = zaadcyste
spermatokèle = zaadcyste
strangurie = pijnlijke, branderige aandrang tot plassen
strangurie = pijnlijke, branderige aandrang tot plassen
testisatrofie = verschrompeling van de testikel
testisatrofie = verschrompeling van de testikel
torsio testis = draaiing van de testikel waardoor de bloedvaatjes in de zaadstreng (boven de testikel) worden afgekneld
torsio testis = draaiing van de testikel waardoor de bloedvaatjes in de zaadstreng (boven de testikel) worden afgekneld
uremie = niervergiftiging
uremie = niervergiftiging
urine-incontinentie = onvermogen om de urine op te houden, onvrijwillig urineverlies
urine-incontinentie = onvermogen om de urine op te houden, onvrijwillig urineverlies
Wilmstumor = maligne tumor in de nier bij kinderen onder de tien jaar
Wilmstumor = maligne tumor in de nier bij kinderen onder de tien jaar