⦾ alles laten zien ⦿ alles verbergen ⇄ omdraaien ⤨ herhaal moeilijk ⤨ shuffle

Overhoren - Hoofdstuk 4 - Urinestelsel -

Overhoor jezelf! Bedenk wat het woordje moet zijn en typ het in of klik op . Geef vervolgens eventueel aan of je het goed had met of . Weet je het bijna? Vraag dan een hint met ?. Alles kan ook met het toetsenbord. Typ hiervoor de antwoorden in en gebruik de pijtjes.

Antwoord Vraag
ADH = ... ?
aldosteron = ... ?
arteria renalis = ... ?
cortex renalis = ... ?
excretie = ... ?
filtratie = ... ?
glomerulus = ... ?
mictie = ... ?
medulla renalis = ... ?
nefron = ... ?
peritoneum = ... ?
pH = ... ?
pyelum = ... ?
ren = ... ?
renes = ... ?
renine = ... ?
terugresorptie = ... ?
tubulus contortus = ... ?
ureter = ... ?
urethra = ... ?
albumine = ... ?
albuminurie = ... ?
azoöspermie = ... ?
balanitis = ... ?
blaaspoliep = ... ?
circumcisie = ... ?
cyste = ... ?
cystitis = ... ?
dialyse = ... ?
dysurie = ... ?
ejaculatie = ... ?
epididymitis = ... ?
excretie = ... ?
fimosis = ... ?
glomerulonefritis = ... ?
Grawitztumor = ... ?
hematurie = ... ?
hydrokèle = ... ?
hydronefrose = ... ?
hyperplasie = ... ?
infertiliteit = ... ?
mictie = ... ?
nefrolithiase = ... ?
nefron = ... ?
nierinsufficiëntie = ... ?
orchitits = ... ?
pollakisurie = ... ?
prostaathyperplasie = ... ?
prostatitis = ... ?
pyelitis = ... ?
pyelonefritis = ... ?
pyurie = ... ?
rectaal toucher = ... ?
resorptie = ... ?
resorptie = ... ?
seminoom = ... ?
seminoom = ... ?
spermatokèle = ... ?
spermatokèle = ... ?
strangurie = ... ?
strangurie = ... ?
testisatrofie = ... ?
testisatrofie = ... ?
torsio testis = ... ?
torsio testis = ... ?
uremie = ... ?
uremie = ... ?
urine-incontinentie = ... ?
urine-incontinentie = ... ?
Wilmstumor = ... ?
Wilmstumor = ... ?

Klaar!