Hoofdstuk 4 - inspired

Bij methode FCE Result aangemaakt op 04-04-2022 door levi en inmiddels 22 keer bekeken.
Leerjaar: 3

Vragen

inspired = geïnspireerd
to admire = bewonderen
to put in = inbrengen
below = onderstaand
to become famous = beroemd worden
to make money = geld verdienen
profession = beroep
inventor = uitvinder
scientist = wetenschapper
film director = regisseur
to go through = doormaken
process = proces
different stages = verschillende fasen
initial(adj) = begin-
to ride a bicycle = fietsen
to drive a car = in een auto rijden
sprawling = verspreid
mess = rommel
controlled = beheerst
to get rid of = afkomen van
irrelevant = onbelangrijk
to consider = beschouwen
actual = eigenlijke
fairly easy = tamelijk gemakkelijk
ruthless = meedogenloos
be attached to = gehecht zijn aan
environment = omgeving
to tend = neigen
record = opname (bijv CD)
corridor = gang
opportunity = gelegenheid
usually = meestal
pressure = druk
selfishly (adv) = egoïstisch
to be unaware of = zich niet bewust zijn van
rude = onbeschoft
distraction = afleiding
argument = ruzie
generally = in het algemeen
polite = beleefd
probably = waarschijnlijk
exciting = opwindend
conversation = gesprek
to belong to = behoren tot
brain = hersenen, brein
infuriating = het maakt je woedend (furious)
to be reminded of = herinnerd worden aan
either...or = of...of
to excavate = opgraven
to enlarge = vergroten
to turn into = veranderen in
mechanic = monteur
within half an hour = binnen een half uur
instinctive = instinctief
conscious = bewust
thought = gedachte
to dredge up = dreggen, al baggerend ophalen
image = beelden
stored = opgeslagen
to unlock = losmaken
chain = keten
it came out of thin air = het kwam uit het niets
purity = zuiverheid
germ = kiem
vivid = levendig
wondrous = wonderlijk
fresh = nieuw, vers
to scratch = krabben
to take hold of = aangrijpen
to tinker around = wat knoeien met
demand = eis
sth rears its ugly head = het steekt de kop weer op
possessed = bezeten
genius = genie
renowned = beroemd
multiple = talrijk
painter = schilder
architect = architect
engineer = ingenieur, technicus
mathematician = wiskundige
to notice = opmerken
curiosity = nieuwsgierigheid
inquiring mind = onderzoekende geest
to complain = klagen
youngster = jongere
drawing = tekenen
be apprenticed to = in de leer zijn bij (ongeveer: stage lopen)
sculptor = beeldhouwer
Duke = Hertog
to move = verhuizen
to complete = afmaken
widely = wijd en zijd
to regard = beschouwen
to occupy = bezetten
position = plaats
to reproduce = namaken
to copy = namaken, nabootsen
artwork = kunstwerk
he was ahead of his time = hij was zijn tijd ver vooruit
to realise = zich realiseren
advanced = gevorderd
century = eeuw
calculator = rekenmachine
action-packed = vol met actie
to be based on = gebaseerd op
master criminal = meestermisdadiger
to beat = verslaan
to destroy = vernietigen
complicated = ingewikkeld
be attracted to = zich aangetrokken voelen tot
government = regering
performance = uitvoering
visually = in beeld
despite = ondanks
absence = afwezigheid
hallmark = stempel, keurmerk
particularly = in het bijzonder
impressive = indrukwekkend
sequence = serie
to involve in = betrekken bij
chase = (klop)jacht
to put down to = toeschrijven aan
wholeheartedly = van ganser harte
to recommend = aanbevelen
recently = onlangs