Hoofdstuk 2 - Wild p.21 en p.26

Bij methode FCE Result aangemaakt op 01-05-2020 door siem en inmiddels 249 keer bekeken.
Leerjaar: 3

Vragen

countryside = platteland
view = uitzicht
scenery = landschap, natuurschoon
facilities = voorzieningen
sense of community = gemeenschapszin
peace and quiet = rust
busy = druk
cosmopolitan	(adj) = tot de gehele wereld behorend
crowded = druk bezocht
isolated = verlaten
noisy = rumoerig
peaceful = rustig, vredig
rural = landelijk
urban = stedelijk
wilderness = wildernis
therapy = therapie
is located in… = ligt in…
area = gebied
desert = woestijn
to offer = bieden
troubled teenagers = tieners met moeilijkheden
certainly = zeker
during = tijdens
stay = verblijf
shelter = schuilplaats
in short = kortom
to take full responsibility = volledige verantwoordelijkheid nemen
survival = overleving
to solve problems = problemen oplossen
experience = ervaring
education = onderwijs
to focus on = zich richten op
key values = kernwaarden
courage = moed
self-discipline = zelfbeheersing
respect = respect, eerbied
honesty = eerlijkheid
work ethic = gedrag ten opzichte van werk
trust = vertrouwen
compassion = medeleven