Hoofdstuk 8 - Examenidioom

Bij methode Engels Examenidioom Voor 4/5 Havo en 4/5/6 VWO aangemaakt op 13-12-2021 door noor en inmiddels 45 keer bekeken.
Leerjaar: 0

Vragen

to conceal = verbergen
aerial = antenne
to compile = samenstellen
gruesome = afschuwelijk / walgelijk
to omit = overslaan
heading = titel
essay = opstel
trivial = onbenullig
resistance = verzet
denominator = noemer / deler
cosy = gezellig
squeamishness = overgevoeligheid / preutsheid
to allow for = rekening houden met
screen = (televisie)scherm
cute = schattig
enchanting = bekoorlijk / aantrekkelijk
gratified = blij / tevreden
newscaster = nieuwslezer
random = zomaar / willekeurig
newseditor = nieuwsredacteur
intrusive = opdringerig
distraught = radeloos
point-blank = bot(weg)
stage = stadium / fase
cuttings = (kranten)knipsels
to probe = diep graven / diepgaan
to sneer at = spotten met
trash = troep / rotzooi
ingrained = geworteld
assiduous = ijverig / vlijtig
to thrive on = goed doen
rattings table = tabel van de waarderingscijfers
to emphasize = benadrukken
fringe theatre = avant-gardetoneel
scrutiny = nauwkeurig onderzoek
to tune in to = afstemmen op
locatable = te vinden op de kaart
to trace = het spoor volgen / nagaan
decade = periode van tien jaar / decennium
to pull one's legg = iemand in de maling nemen
mischievous = schadelijk / kwalijk
video ‘nasty' = schunnige video
privy to = Op de hoogte van
notion = idee / veronderstelling
inflammatory = opwindend
to prosecute = gerechtelijk vervolgen
stealthy = stiekem / in het geniep
grist = vereiste hoeveelheid materiaal