Hoofdstuk 18 - Politics and Religion

Bij methode Engels Examenidioom Voor 4/5 Havo en 4/5/6 VWO aangemaakt op 27-04-2021 door jayden en inmiddels 154 keer bekeken.
Leerjaar: 4 Niveau: vwo

Vragen

the polls = de stembus
outcome = uitslag
administration = regering
House of Commons = Tweede Kamer / Lagerhuis
House of Lords = Eerste Kamer / Hogerhuis
Labour party = arbeiderspartij
alliance = verbond
treaty = verdrag
domestic = binnenlands
progressive = progressief / veranderingsgezind
representative = vertegenwoordiger
adversary = tegenstander
Royals = leden van de koninklijke familie
knight = ridder
to suppress = onderdrukken
rebellion = opstand
dispute = geschil
exile = ballingschap
civil = burger-
councillor = raadslid
proposal = voorstel
constitution = grondwet
scheme = project
expenditure = uitgaven
legislation = wetgeving
sanction = strafmaatregel
prohibition = verbod
secular = wereldlijk / niet-kerkelijk
clergy = geestelijk
vicar = dominee
sermon = preek
monastery = klooster
divine = goddelijk
crusade = kruistocht
sacred = heilig
deity = god
salvation = verlossing
to baptize = dopen
afterlife = hiernamaals
apocalypse = einde van de wereld