Hoofdstuk 5 - woordjes 5.1 t/m 5.3 + 6.1 t/m 6.3

Bij methode New Inspiration aangemaakt op 06-10-2021 door jayden en inmiddels 67 keer bekeken.
Leerjaar: 2

Vragen

actor = acteur
to call in (at) = langskomen / aanwippen
challenging = veeleisend / moeilijk
first aid = eerste hulp
to highlight = de aandacht vestigen op / in de schijnwerpers zetten
mile = mijl
motorcycle = motor
skiing = skien
youth centre = jeugdcentrum
activity = activiteit
bouncy = stuiter
bungee jumping = bungeejumpen
to combine = combineren
efficient = efficiënt / doeltreffend
free running = freerunnen
ice hockey = ijshockey
to involve = omvatten
kite surfing = kitesurfen
line = lijn
litre = liter
parachute = parachute
paragliding = paragliden
para-skiing = paraskiën
point = punt;plek
push = duwen
to roll = rollen
roller coaster = achtbaan
sailing = zeilen
sphere = bol
sphereing = zorben
steep = steil
to steer = sturen
to strap = vastsnoeren
surfboard = surfplank
uncontrollably = onbeheerst;uitzinnig
water-skiing = waterskiën
to whizz = zoeven
zorbing = zorben
agency = instantie / bureau
to assist = ondersteunen
attitude = houding
authorities = autoriteiten
charitable = liefdadigsheid-
cigarette = sigaret
community = gemeenschap
to cut out = stoppen met / kappen met
drug = verdovend middel / drugs
to entertain = vermaken
to fall out = ruzie krijgen
fame = roem
fortunate = fortuinlijk / goed af zijn
to get rid = afkomen van
in case = voor het geval dat
habit = gewoonte
to hit it off = goed overweg kunnen met
medal = medaille
metal = metaal
novelty = nieuwigheid
opportunity = gelegenheid
piece = stuk
relay = estafette
sector = sector / tak
to set a record = een record vestigen
straight away = meteen / direct
test = test
to test = onderzoeken
to wear off = slijten
advantage = voordeel
although = hoewel
to balance = je evenwicht bewaren
bar = stang
bicycle = fiets
blind = blind
deaf = doof
design = ontwerp
dot = punt
electronics = elektronica
enemy = vijand
glove = handschoen
handrail = leuning
inspiration = inspiratie
invention = uitvinding
to make a sign = een gebaar maken
metal = metalen
mobility = beweeglijkheid
product = product
rail = rail
raised = verhoogd
to sell out = uitverkopen
sign language = gebarentaal
to simplify = vereenvoudigen
to slide = glijden
soldier = soldaat
stairs = trap
strength = kracht
system = systeem
translator = vertaler
workout = lichaamsbeweging
ad (advertisement) = advertentie
brick = bouwsteen
campaign = campagne
can = blikje
carpet = tapijt
to construct = bouwen
to consume = verbruiken
cupboard = kast
designer = ontwerper
endless = oneindig
entirely = geheel en al
glass = glazen
hot water bottle = kruik
imaginative = fantasierijk
in the first place = om te beginnen
jumbo jet = jumbojet
material = materiaal
pencil case = etui
plant = plant
plastic = plastic
pot = beker ( / pot)
printer = printer
to recycle = recyclen
recycled = gerecycled
recycler = hergebruiker
to reduce = verminderen
resource = hulpbron
rubber = rubberen
saucepan = steelpan
stylish = stijlvol
supporter = aanhanger
to throw away = weggooien
to turn into = veranderen in
tyre = (auto) band
vacuum cleaner = stofzuiger
waste = afval
to wear out = verslijten
wood = hout
wool = wol
yoghurt = yoghurt
aqualung = duikfles
artist = kunstenaar
atomic bomb = atoombom
attempt = poging
car alarm = autoalarm
carpenter = timmerman
chamber = ruimte
clockwork = opwindmechanisme
to compose = componeren
director = directeur
to do damage = schade aanrichten
to do the shopping = boodschappen doen
to do the washing up = afwassen
engineer = ingenieur
full-scale = ware grootte
helicopter = helikopter
highly = bijzonder
interestingly = interessant genoeg
internal combustion engine = verbrandingsmotor
inventor = uitvinder
light bulb = gloeilamp
list = (op) noemen
listener = luisteraar
to make an attempt = een poging ondernemen
mobile phone = mobiele telefoon
to nominate = nomineren
nuclear bomb = atoombom
on display = tentoongesteld
poll = peiling
powered = aangedreven
professor = professor
to put into practice = in de praktijk brengen
pyramid = piramide
to run into = aanrijden tegen
self-propelled = met eigen aandrijving
shortlist = shortlist
to shut = dichtdoen
to sketch = schetsen
sophisticated = geavanceerd
telephone = telefoon
television = televisie
vehicle = voertuig
world wide web = world wide web
X-ray = röntgenstraal
zip = rits