Hoofdstuk 1 - woordenlijst 1.3

Bij methode New Inspiration aangemaakt op 20-08-2020 door anna en inmiddels 196 keer bekeken.
Leerjaar: 1 Niveau: havo/vwo

Vragen

april = april
august = augustus
believe = geloven
birthday = verjaardag
Brother = broer
daughter = dochter
december = december
Eighteenth = achttiende
Eighth = achtste
Eleventh = elfde
Father = vader
february = februari
Fifteenth = vijftiende
Fifth = vijfde
first = eerste
Fortieth = veertigste
Fourteenth = veertiende
Fourth = vierde
grandfather = opa
grandmother = oma
grandparent = grootouder
husband = man / echtgenoot
january = januari
july = juli
june = juni
man = man
march = maart
may = mei
month = maand
mother = moeder
mum = mamma
Nineteenth = negentiende
Ninth = negende
november = november
october = oktober
on the left / right = links / rechts
photographer = fotograaf
picture = afbeelding
second = tweede
september = september
Seventeenth = zeventiende
Seventh = zevende
sister = zus
sixth = zesde
son = zoon
tenth = tiende
third = derde
thirteenth = dertiende
thirtieth = dertigste
twelfth = twaalfde
twentieth = twintigste
twenty-first = eenentwintigste
twenty-second = tweeëntwintigste
wife = vrouw / echtgenote