Hoofdstuk 5 - unit 5 lesson 2 and 3

Bij methode New Inspiration aangemaakt op 29-06-2020 door benjamin en inmiddels 243 keer bekeken.
Leerjaar: 3

Vragen

accustomed = gewend
cannonball = kanonskogel
character = persoonlijkheid
crew = bemanning
degree = graad
elaborate = uitvoerig
farmyard = boerenerf
file = dossier
firmly = beslist
fit = fit
flight attendant = steward
get to know = leren kennen
grin = grijnzen
guidelines = richtlijnen
hairstyle = kapsel
lately = onlangs
look on = toekijken
measurement = maat
pattern = patroon
physically = lichamelijk
qualification = kwalificatie
refer = verwijzen
reference = referentie
release = afgeven
sensitive = gevoelig
sink = wasbak
stand-by = stand-by
stick = plakken
strict = strikt
supervise = toezicht houden
tank = aquarium
undamaged = onbeschadigd
wax = was
well fed = weldoorvoed
willing = bereid zijn om
yacht = jacht
abduct = ontvoeren
air traffic control = luchtverkeersleiding
beat a record = een record verbeteren
crossing = overtocht
daring = gewaagd
emergency landing = noodlanding
fuel = brandstof
mid-air = in volle vlucht
mission = missie
navigator = navigator
neither = geen van beide
pioneer = pionier
search operation = zoekactie
shoot down = neerschieten
short of = tekort aan
snowstorm = sneeuwstorm
solo = solo
speculation = speculatie
spy = spion
trace = spoor
use up = verbruiken