Hoofdstuk 2 - signaalwoorden

Bij methode Examenwoorden Engels deel 2 aangemaakt op 04-02-2022 door saar en inmiddels 72 keer bekeken.
Leerjaar: 6

Vragen

besides = behalve
but = maar
by contrast = daarentegen
certainly, = weliswaar
conversely = daarentegen
despite = ondanks
either.. Or.. = ofwel.. Of..
even so = toch
however = echter
in fact = feitelijk
in spite of = ondanks
instead = in plaats daarvan
after all = tenslotte
as = daar
as a result of = als gevolg van
because = omdat
for = want
since = aangezien
since it suggest = aangezien het suggereert
admittedly = toegegeven
although, though = hoewel
nevertheless = desaltniettemin
now = nu
of course = natuurlijk
on the one hand... on the other = enerzijds.. Anderzijds
paradoxically = in tegenstrijd daarmee
rather = in plaats van
still = toch
sure = weliswaar
then again = aan de andere kant
to be fair = om eerlijk te zijn
true = weliswaar
whereas = terwijl
meanwhile = ondertussen
yet = toch
as a result = daarom
consequently = met als gevolg
hence = daarom
in short = kortom
so = dus
that's why = daarom
therefore = daarom
thus = op die manier
as if = alsof
equally = evenzeer
likewise = op dezelfde manier
similarly = op dezelfde manier
for example = bijvoorbeeld
for instance = bijvoorbeeld
such as = zoals