Hoofdstuk 11 - EXAMENIDIOOM H11 EN-NE

Bij methode Examenwoorden Engels aangemaakt op 26-11-2021 door daan en inmiddels 100 keer bekeken.
Leerjaar: 5 Niveau: havo/vwo

Vragen

funds = geld
to allocate = toewijzen / toekennen
to purchase = kopen
to transfer = overmaken / overboeken
to estimate = schatten
prosperous = welvarend
to boom = bloeien
to thrive = bloeien
stock exchange = beurs / aandelenbeurs
deficit = tekort (financieel)
cut = bezuiniging
additional = extra
booth = kraampje
corporation = bedrijf
board = bestuur
incentive = stimulans
merchandise = koopwaar
stock = voorraad
commerce = handel
liability = verantwoordelijkheid (om te betalen)
fare = tarief (mbt vervoer)
supplier = leverancier
shortage of = tekort aan / gebrek aan
bargain = koopje
billboards = reclamebord
to target at = richten op
competitor = concurrent
turnover = omzet
major = belangrijk
debt = schuld
poverty = armoede
property = bezit
belongings = bezittingen
to inherit = erven
legacy = erfenis
wealthy = erg rijk
rate = tarief
exchange rate = wisselkoers
interest = rente
refund = vergoeding