Hoofdstuk 1 - alle woorden unit 1

Bij methode English in Mind aangemaakt op 09-02-2022 door noah en inmiddels 70 keer bekeken.
Leerjaar: 1 Niveau: vwo

Vragen

about = over
angry = boos
answer = antwoorden
but = maar
cat = kat
cinema = bioscoop
crazy = maar
dance = dansen
dog = hond
drive = rijden
enjoy = genieten
every = elk
fly = vliegen
get up = opstaan
go to bed = naar bed gaan
guitar = gitaar
hate = haten
heavy = zwaar
learn = leren
like = aardig / leuk vinden
pencil = potlood
pupil = leerling
game = spelletje
race = wedstrijd
ride = rijden
room = kamer
ruler = liniaal
sleep = slapen
sport = sport
start = beginnen
stop = stoppen
student = student
study = studeren
the = de, het
window = raam
work together = samenwerken
write = schrijven