Hoofdstuk 7 - Wordlist van hoofdstuk 7 ( 8 volgt snel)

Bij methode English in Mind deel 1 aangemaakt op 25-05-2020 door plivia en inmiddels 264 keer bekeken.
Leerjaar: 1 Niveau: vwo

Vragen

able = in staat
accent = accent
adjective = bijvoeglijk naamwoord
amazed = verbaasd
annoyed = geirriteerd
anyone = iemand
author = schrijver
beautiful = schitterend
boring: = saai
certain: = zeker
close = dichtbij
collum = kolom
communicate = communiceren
comparison = vergelijking
complain = klagen
correct = verbeteren
correct = kloppen, juist zijn
could = kon
course = cursus
create = creëren
decade = decennium
depend = afhangen
dislike = hekel
exciting = spannend
exist = bestaan
expert = deskundige
foreign = buitenlands
foreigner = buitenlander
form = vorm
frequent = vaak voorkomend
further = verder
gate = poort
goal = doel
good-looking = aantrekkelijk
guess = raden
hang around = rondhangen
imitate = immiteren
interesting = interessant
invention = uitvinding
language = taal
Latin = Latijn
learner = leerling
legend = legende
look up = opzoeken
make mistakes = fouten maken
meaning = betekenis
mother tongue = moedertaal
native speaker = moedertaal spreker
probably = waarschijnlijk
professor = hoogleraar
pronunciation = uitspraak
quite = nogal
recent = recent
report = melden
speaker = spreker
superlative = overtreffende trap
syllable = lettergreep
UK = Verenigd Koninkrijk
wait = wachten