Finish-Up

Bij methode Solutions deel 1 aangemaakt op 11-12-2021 door noor en inmiddels 215 keer bekeken.
Leerjaar: 5

Vragen

to satisfy = tevredenstellen
satisfaction = tevredenheid / voldoening
(un)satisfactory = (on)bevredigend
(dis)satisfied = (on)tevreden
(dis)contented = (on)tevreden
to amaze / to astonish = verbazen
amazement / astonishment = verbazing
amazing / astonishing = verbazingwekkend
relieved = opgelucht
relief = opluchting
to reconcile = verzoenen
reconciliation = verzoening
silly = dwaas
suspense = spanning
impression = indruk
impressive = indrukwekkend
to fear = bang zijn / vrezen
fear = angst
favour = gunst
to scream = gillen
to stun / to baffle = verbijsteren
to move = ontroeren
pride = trots
proud (of) = trots (op)
temper = humeur
upset = van streek
to upset = van streek maken
to control oneself = zich beheersen
self-control = beheersing
extraordinary = buitengewoon