Hoofdstuk 9 - unit 9 (woordjes) The world of world

Bij methode Solutions aangemaakt op 07-07-2021 door dex en inmiddels 127 keer bekeken.
Leerjaar: 2 Niveau: havo/vwo

Vragen

ability = vermogen
aim = doel
application = sollicitatie
apply = solliciteren
available = beschikbaar
boss = baas
builder = aannemer
career = carrière
coach = trainer
conversation = natuurbescherming
cv = cv
degree = opleiding
deal with = omgaan met
director = regisseur
earn = verdienen
employ = in dienst nemen
engineer = ingenieur
fix = repareren
full-time = fulltime
gap year = tussenjaar
hairdresser = kapper
hard-working = ijverig
in charge of = verantwoordelijk voor
industry = industrie
journalist = journalist
lawyer = advocaat
lead = leiden
lifeguard = badmeester
look forward to = tegemoet zien
look up = opzoeken
madam = mevrouw
mechanic = monteur
offer = aanbieden
part-time = parttime
phrase = zinsdeel
plumber = loodgieter
poem = gedicht
polite = beleefd
provide = leveren
public = mensen
qualification = diploma
quality = kwaliteit
recent = kort geleden
reliable = betrouwbaar
responsible = verantwoordelijk
sailor = zeeman
save money = geld sparen
secretary = secretaresse
shop assistant = verkoper
signature = handtekening
sink = goodsteen
ski instructor = ski instructeur
software = software
soldier = soldaat
stable = stal
success = succes
take a year off = jaar vrijnemen
therapist = therapeut
useful = bruikbaar
usher = plaatsaanwijzer
vacancy = vacature
vet = dierenarts
voluntary = vrijwillig
volunteer = vrijwilliger
yours faithfully = hoogachtend