Finish Up

Bij methode Solutions deel 1 aangemaakt op 24-04-2021 door james en inmiddels 295 keer bekeken.
Leerjaar: 5

Vragen

idle = werkloos
to lay off = ontslaan
to accomplish = bereiken
accomplished = talentvol
to collaborate = samenwerken
clause = bepaling
to attribute to = toeschrijven aan
scope = ruimte
to opt for = kiezen
to opt out = kiezen om iets niet te doen
craft = ambacht / handvaardigheid
zeal = ijver
zealous = ijverig
component = onderdeel
to sustain = volhouden
sustained = langdurig
crux = kern
workforce = personeel
to give notice = ontslaan
to shirk = zich onttrekken aan
to resume = hervatten
to undertake = op zich nemen
precarious = onzeker
to appeal to = een beroep doen op
appeal = dringend verzoek
grievance = grief / klacht
grim = somber
to gain = krijgen
gain = winst