Finish Up

Bij methode Solutions deel 1 aangemaakt op 28-12-2020 door vince en inmiddels 230 keer bekeken.
Leerjaar: 5

Vragen

revenge = wraak
to revenge = wreken
to beg = smeken
to tremble = beven
anger = boosheid
rage = woede
furious = woedend
grudge = wrok
to bother = lastigvallen
to bother = dwarszitten
contempt = minachting
marvellous = schitterend
gorgeous = schitterend
passion = hartstocht / liefde
passionate = hartstochtelijk
despair = wanhoop
to despair = wanhopen
desperate = wanhopig
to exaggerate = overdrijven
to long for = verlangen naar
to be eager for = verlangen naar
to reassure = geruststellen
delight / joy = vreugde
hatred / hate = haat
to tolerate = dulden / verdragen
(in)tolerable = (on)draaglijk
towards = tegenover
(in)tolerant = (on)verdraagzaam
intolerance = onverdraagzaamheid
to take into consideration / to take into account = rekening houden met