Hoofdstuk 8 - unit 8

Bij methode Solutions deel 2 aangemaakt op 02-12-2020 door plivia en inmiddels 222 keer bekeken.
Leerjaar: 2 Niveau: havo

Vragen

avalanche = lawine
aware = zich bewust
blow up = opblazen
build = bouwen
collide = in botsing komen
collision = botsing
crash = storten
cycle = fietsen
damaged = beschadigd
death = dood
destroy = vernielen
destruction = vernietiging
disease = ziekte
display = uitstallen
donation = donatie
drought = droogte
dustbin = vuilnisbak
Earth = aarde
earthquake = aardbeving
erupt = uitbarsten
failure = mislukking
famine = hongersnood
feed = voeden
flood = overstromingen
forest fire = bosbrand
fund-raising = geldinzameling
health = gezondheid
homelessness = dakloosheid
imaginary = denkbeeldig
injure = verwonden
landslide = aardverschuiving
last = duren
leftovers = (etens)restjes
lid = deksel
massive = enorm
natural disaster = natuurramp
nuclear = atoom-
packet = pak(je)
passer-by = voorbijganger
pollution = vervuiling
poverty = armoede
proud = trots
raffle = loterij
recycle = recyclen
recycling bin = prullenbak
reduce = verminderen
reject = verwerpen
remote = afgelegen
rescue = redden
reuse = opnieuw gebruiken
rise = opkomen
rubbish = afval
scared = bang
scientist = wetenschapper
send = sturen
slogan = slagzin
solar energy = zonne energie
sponsored = sponsor
steal = stelen
throw away = weggooien
tornado = tornado
tube = tube
unemployment = werkloosheid
victim = slachtoffer
volcanic eruption = vulkaanuitbarsting
volunteer = vrijwilliger, zich vrijwillig aanbieden
wrapper = papiertje