Finish Up

Bij methode Solutions deel 1 aangemaakt op 28-09-2020 door tess en inmiddels 232 keer bekeken.
Leerjaar: 5

Vragen

to approach = naderen
approach = nadering
approach = benadering
to be delayed = vertraging hebben
delay = vertraging
to prolong = verlengen
rarely / seldom = zelden
annual = jaarlijks
outdated / obsolete = verouderd
unprecedented = verouderd
advance / progress = vooruitgang / vordering
in advance = vooraf / vooruit
decade = tien jaar / decennium
novelty = nieuwigheid / iets nieuws
to precede = voorafgaan aan
adolescence = puberteit
adolescent = puber
transition = overgang
peer = leeftijdgenoot
peer group = leeftijdgroep
to succeed = opvolgen
successor = opvolger
predecessor = voorganger
long-term = langetermijn-
short-term = kortetermijn-
durable = duurzaam
maiden = eerste
anniversary = verjaardag
wedding anniversary = trouwdag