Hoofdstuk 15 - Freedom of speech

Bij methode WaspReporter aangemaakt op 12-05-2022 door saar en inmiddels 9 keer bekeken.
Leerjaar: 6 Niveau: vwo

Vragen

to bill = aankondigen
complicit = medeplichtig
to go berserk = razend worden
heckler = kwaadspreker
impartial = onpartijdig
to interfere with = zich bemoeien met
layman = leek, niet-kenner
mutual = wederzijds
to nurture = voeden, voeding geven aan
overzealous = al te ijverig
to pressurise = onder druk zetten
ruthless = keihard
secretary = minister
Charter = Handvest
latter-day = hedendaags, modern
merely = slechts, alleen maar
misogynistic = vrouwonvriendelijk