Extra woorden multimillionaire teachers

Bij methode WaspReporter deel 14 aangemaakt op 17-08-2021 door benjamin en inmiddels 148 keer bekeken.
Leerjaar: 4

Vragen

entirely = geheel
conspicuous = opvallend
to exaggerate = overdrijven
to demand = eisen
majority = meerderheid
to attend = aanwezig zijn bij
increasingly = in toenemende mate
consistently = consequent
to develop = ontwikkelen
to punish = (be)straffen
to opt out = er(gens) uit stappen, iets opzeggen
to complain = klagen
to decline = in verval raken, achteruit gaan, afnemen, weigeren
encouragement = aanmoediging
to maintain = (onder)houden
to require = vereisen
certainly = zeker
to disclose = onthullen
benefit = voordeel
to compete = concurreren
to invest = investeren
tuition = schoolgeld, lesgeld, onderwijs
to approach = benaderen
to enhance = versterken
admission = toelating
beyond = verder dan
extracurricular = buitenschools