Hoofdstuk 1 - In the street

Bij methode Follow Up aangemaakt op 16-05-2018 door siem en inmiddels 627 keer bekeken.
Leerjaar: 4 Niveau: havo

Vragen

pedestrian = voetganger
pavement = trottoir
kerb = trottoirband
narrow = smal
alley = steeg
maze = doolhof
junction = kruispunt
crowd = menigte
(to) scatter = verspreiden
gutter = goot
avenue = laan
row = rij
(to) desert = verlaten
main = hoofd
mainly = voornamelijk
accidentally = per ongeluk
lane = rijstrook
curve = bocht
(to) appear = verschijnen
(to) disappear = verdwijnen
(to) spot = ontdekken
(to) stroll = wandelen
whereas = terwijl
sewer = riool
sewage = rioolwater
(to) resound = weergalmen