Hoofdstuk 33 - Nature and the environment (3)

Bij methode Follow Up aangemaakt op 13-09-2022 door teun en inmiddels 67 keer bekeken.
Leerjaar: 0

Vragen

conservation = milieubeheer
conservationist / environmentalist = milieubeschermer
power station = elektriciteitscentrale
unleaded / lead free = loodvrij
toxic = giftig
endagered species = bedreigde diersoort
extinct = uitgestorven
extinction = uitsterving
to threaten = bedreigen
threat = bedreiging
to contaminate = besmetten
contamination = besmetting
to depend (on) = afhangen (van)
dependent (on = afhankelijk (van)
globe = wereld(bol)
global = wereldwijd
at the expense of = ten koste van
variety = verscheidenheid
various = verschillende
rural = plattelands- / landelijk
to insulate = isoleren
insulation = isolatie
to bring about = teweegbrengen
to dispose of = opruimen
the disposal = het opruimen
disposable = wegwerp-