Hoofdstuk 29 - Agriculture

Bij methode Follow Up aangemaakt op 03-05-2022 door lucas en inmiddels 23 keer bekeken.
Leerjaar: 4 Niveau: havo

Vragen

agriculture = landbouw
area = oppervlakte
area, region = gebied / streek
agricultural = landbouw-
(in)fertile = (on)vruchtbaar
soil = grond / aarde
fertiliser = kunstmest
fertility = vruchtbaarheid
to cultivate = bebouwen
implement = werktuig
tenant = pachter / huurder
harvest, crop = oogst
crop = gewas
pesticide = bestrijdingsmiddel
pest = ongedierte
to spray = bespuiten
female = vrouwelijk
Malé = mannelijk
cattle = vee
meadow = weide
ditch = sloot
vet = dierenarts
to breed = fokken / kweken
breed = ras
to feed = voeren
dairy farm = melkveebedrijf
dairy product = zuivelproduct
to settle = zich vestigen
settler = kolonist
settlement = nederzetting