Emotions (4)

Bij methode Follow Up aangemaakt op 23-04-2022 door lauren en inmiddels 17 keer bekeken.
Leerjaar: 5 Niveau: havo

Vragen

to admire = bewonderen
admiration = bewondering
admirable = bewonderenswaardig
obsessed (with) = bezeten (van)
to loathe = walgen van
to annoy / to irritate = ergeren / irriteren
remorse = wroeging
shy / timid = verlegen
mood = stemming
to disappoint = teleurstellen
disappointment = teleurstelling
to appeal to = aantrekken
appeal = aantrekkingskracht
sorrow / grief = verdriet
to mourn = rouwen om
sensitive (to) = gevoelig (voor)
sensitivity (to) = gevoeligheid (voor)
cheerful = opgewekt
weird = erg vreemd
pity = medelijden
to scare / to frighten = bang maken
to be fed up with = het zat zijn
anger = woede
inhibited = geremd
inhibition = remming
to embrace = omhelzen
urge = drang / aandrang