Quantity (1)

Bij methode Follow Up aangemaakt op 09-03-2022 door emma en inmiddels 36 keer bekeken.
Leerjaar: 5 Niveau: havo

Vragen

to weigh = wegen
weight = gewicht
to outweigh = zwaarder wegen dan
to extend = uitbreiden
extension = uitbreiding
extensive = uitgebreid
extent = omvang
to some extent = tot op zekere hoogte
considerable / substantial = flink / aanzienlijk
approximately / about = ongeveer
population = bevolking
dense = dicht
density = dichtheid
populated = bevolkt
slight = licht
slightly / a little = een beetje
largely = grotendeels
to lack = missen / niet hebben
lack of = gebrek aan
numerous = veel / talrijk
to (under)estimate = (onder)schatten
estimate = schatting
birth rate = geboortecijfer
to increase = toenemen
to increase / to raise = verhogen
increase = toename
increasingly = in toenemende mate / steeds meer
growth = groei
to add = toevoegen
addition = toevoeging
additional = extra / aanvullend