waar ik gebleven was

Bij methode Follow Up aangemaakt op 02-03-2022 door saar en inmiddels 123 keer bekeken.
Leerjaar: 5 Niveau: havo

Vragen

oppression = onderdukking
slogan = leuze
to exploit = uitbuiten
exploitation = uitbuiting
influx = toestroom
asylum seeker = asiel zoeker
residence permit = verblijfsvergunning
developing country = ontwikkelingsland
segregation = scheiding
non-existent = niet bestaand
national anthem = volkslied
supremacy = overheersing
nobleman = Edelman
nobility = adel
to accommodate = zich aanpassen
to restore = teruggeven
restoration = teruggave
peer = Edelman
truce = wapenstilstand
missile = raket
to arm = bewapenen
arms = wapens
armament = bewapening
to launch = lanceren
to surrender = zich overgeven
to disarm = ontwapenen
to humiliate = vernederen
humiliation = vernedering
rifle = geweer
to aim = richten, mikken
aim = doel(wit)
to sacrifice = opofferen
air raid = luchtaanval
casualty = slachtoffer
civil war = burgeroorlog
civilian = burger
to withdraw = terugtrekken
withdrawal = terugtrekking
to retreat = zich terugtrekken
assault = aanval
to ravage = verwoesten
to deprive of = beroven van
deprivation = ontbering
brave = dapper
courageous = dapper
bravery = moed
courage = moed
hero = held
heroine = heldin
heroic = heldhaftig
to encourage = aanmoedigen
to discourage = ontmoedigen
massacre = bloedbad
victory = overwinning
rank = rang
private = gewoon soldaat
to conquer = veroveren
to execute = uitvoeren
to reveal = onthullen
revelation = onthulling
volunteer = vrijwilliger
voluntary = vrijwillig
to capture = gevangennemen
Norman = Normandisch
conquest = verovering
to display = tonen
display = vertoon
captive = gevangen
captivity = gevangenschap
to defy = trotseren, negeren
to distinguish oneself = zich onderscheiden
to survive = overleven
survival = overleving
survivor = overlevende
to enlist = dienst nemen
treason = verraad
trench = loopgraaf
horror = verschrikking
senseless = zinloos
to overcome = overwinnen
to provide with = voorzien van
supply with = voorzien van
target = doel(wit)
to claim = beweren
naval = marine-
hardship = ontbering
sophisticated = verfijns, geperfectioneerd
coward = lafaard
to deter = afschrikken
deterrent = afschrikmiddel
conditions = voorwaarden
terms = voorwaarden
to abhor = verafschuwen
secrecy = geheimhouding
bold = (stout)moedig
to annihilate = vernietigen
to submit to = zich onderwerpen aan
to occupy = bezetten
occupation = bezetting
to reinforce = versterken
cause = (goed)zaak
just = rechtvaardig
combat = strijd
to combat = bestrijden
mutiny = muiterij
sentry = schildwacht
destiny = lot
fate = lot
to repel = afslaan, afstoten
to brainwash = hersenspoelen
victor = overwinnaar
struggle = strijd
barracks = kazerne
exempt from = vrijgesteld van
liberty = vrijheid
to liberate = bevrijden
liberation = bevrijding
to destine = (voor)bestemmen
to embark = zich inschepen
to embark on = beginnen aan
outrage = verontwaardiging
outrage = gewelddaad
to outrage = shockeren
outrageous = schokkend
to devastate = verwoesten
to advance = vorderen
advance = vordering