Hoofdstuk 1 - 33

Bij methode Follow Up deel 1 aangemaakt op 28-02-2022 door sophie en inmiddels 39 keer bekeken.
Leerjaar: 5 Niveau: havo

Vragen

to conserve = behouden
conservation = milieubeheer
conservationist = milieubeschermer
environmentalist = milieubeschermer
power station = elektriciteitscentrale
unleaded, lead free = loodvrij
toxic = giftig
endangered species = bedreigde diersoort
extinct = uitgestorven
extinction = uitsterving
to threaten = bedreigen
threat = bedreiging
to contaminate = besmetten
contamination = besmetting
to depend (on) = afhangen (van)
dependent (on) = afhankelijk (van)
globe = wereld, wereldbol
global = wereldwijd
at the expense of = ten koste van
variety = verscheidenheid
various = verschillende
rural = landelijk, plattelands-
to insulate = isoleren
insulation = isolatie
to bring about = teweegbrengen
to dispose of = opruimen
the disposal = het opruimen
disposable = wegwerp-