Emotions(5)

Bij methode Follow Up aangemaakt op 18-10-2021 door noor en inmiddels 178 keer bekeken.
Leerjaar: 5 Niveau: havo

Vragen

to long for = verlangen naar
a nuisance = iets vervelends
to depress = deprimeren
to reassure = geruststellen
to tolerate = verdragen
tolerable = draaglijk
tolerant = verdraagzaam
intolerant = onverdraagzaam
intolerance = onverdraagzaamheid
towards = tegenover
obsessed = bezeten
to admire = bewonderen
admirable = bewonderingswaardig
admiration = bewondering
haunted house = spookhuis
to take into consideration = rekening houden met
to affect = raken
to affect = beïnvloeden
to deplore = betreuren
deplorable = zeer slecht
to loathe = walgen van
to haunt = achtervolgen