Hoofdstuk 3 - 43 Politics (2)

Bij methode Follow Up aangemaakt op 14-09-2021 door hugo en inmiddels 193 keer bekeken.
Leerjaar: 4 Niveau: havo

Vragen

bill = wetsontwerp
to pass = aannemen
debate = debat
aim / purpose = doel
act = wet
to declare = verklaren
majority = meerderheid
minority = minderheid
to limit = beperken
margin = marge
ally = bondgenoot
allance = bondgenootschap
nuclear = kern / atoom
feasible = uitvoerbaar
to accompany = vergezellen
exile = ballingschap
provisional = voorlopig
to recognise = erkennen / herkennen
council = gemeenteraad
mayor = burgemeester
to hush up = in de doofpot stoppen
to condemn = veroordelen
common = gemeenschappelijk
issie = kwestie