Hoofdstuk 34 - Hoofdstuk 34

Bij methode Follow Up deel 34 aangemaakt op 27-02-2020 door lucas en inmiddels 321 keer bekeken.
Leerjaar: 4 Niveau: havo

Vragen

to flatter = vleien
to apologise = zich verontschuldigen
apology = excuus
to approve of = goedkeuren
to disapprove off = afkeuren
approval = goedkeuring
disapproval = afkeuring
hooligan = vandaal
hooliganism = vandalisme
to treat to = trakteren op
to apply to = gelden voor
authority = gezag
to provoke = uitlokken / uitdagen
craze = rage
impudent / insolent = brutaal
impudence / insolence = brutaliteit
by no means = helemaal niet
to own = toegeven
scum = uitschot
harsh = streng / hard
to refrain from = zich onthouden van
manifest = duidelijk
to induce = ertoe brengen
gross = grof / ruw
apologetic = verontschudigend