Communication (2)

Bij methode Follow Up aangemaakt op 06-07-2021 door gijs en inmiddels 118 keer bekeken.
Leerjaar: 5 Niveau: havo

Vragen

mass media = massamedia
postcode / zip code (AE) = postcode
parcel / package = pakje
to deliver = bezorgen / leveren
delivery = bezorging / levering
courier = koerier
to inform = mededelen
to respond = reageren / antwoorden
response = reactie / respons
to keep in touch = contact houden
junk mail = ongevraagde reclame
current = huidige / actueel
to announce = bekendmaken / aankondigen
announcement = bekendmaking
orbit = baan
bold = vet
italics = cursieve letters
to nod = knikken
illegible = onleesbaar
to whisper = fluisteren
to address = toespreken
address / speech = toespraak
enquiry / inquiry = verzoek om informatie
to make enquiries / inquiries = inlichtingen vragen