Hoofdstuk 46 - Society 2

Bij methode Follow Up aangemaakt op 06-06-2021 door teun en inmiddels 124 keer bekeken.
Leerjaar: 5 Niveau: havo

Vragen

aid = hulp
welfare work = maatschappelijk werk
to dedicate to = wijden aan
tribe = stam
civilized = beschaafd
civilization = beschaving
alien = buitenlander
charity = liefdadigheidsorganisatie
the establishment = de gevestigde orde
to abolish = afschaffen
abolition = afschaffing
to exploit = uitbuiten
exploitation = uitbuiting
to accommodate = huisvesten
national anthem = volkslied
nobleman = Edelman
nobility = adel
racial segregation = rassenscheiding
to participate = deelnemen
to take part = deelnemen
participant = deelnemer
slogan = leuze
equel = gelijk
equality = gelijkheid
struggle = strijd
on welfare = in de bijstand
on social security = in de bijstand