follow up 25 tot 32

Bij methode Follow Up aangemaakt op 29-04-2021 door plivia en inmiddels 220 keer bekeken.
Leerjaar: 4 Niveau: havo

Vragen

ferry = veerboot
journey, voyage = reis
cabin = hut
cage = kooi
yacht = jacht
vessel = vaartuig
to board = instappen
altitude = hoogte
to hijack = kapen
course = koers
to alter = wijzigen
runway = startbaan
to cancel = annuleren
to be wrecked = vergaan
to rescue = redden
to crash = neerstorten
inquiry = onderzoek
to go through customs = door de douane gaan
customs officer = douanebeambte
to declare = aangeven
luggage / baggage = bagage
to consist of = bestaan uit
excess baggage = extra bagage
border / frontier = grens
enterprise = onderneming
fellow = mede
resort = vakantieoord
main = voornaamste
mainly = voornamelijk
destination = bestemming
to surround = omgeven
surroundings = omgeving
to explore = verkennen
form = formulier
valid = geldig
visa = visum
to apply for = aanvragen
application = aanvraag
equipment, gear = uitrusting
to put up = opzetten
to arrange = regelen
sight = bezienswaardigheid
leaflet = folder
to recommend = aanbevelen
oriental = oosters
tiring = vermoeiend
worthwhile = de moeite waard
otherwise = anders
space = de ruimte
to be stuck = vastzitten
chain = keten
resident = hotelgast
vacancy = kamer vrij
guest house = pension
area = oppervlakte
area, region = gebied, streek
fertile = vruchtbaar
soil = grond / aarde
fertiliser = kunstmest
fertility = vruchtbaarheid
to cultivate = bebouwen
implement = werktuig
tenant = pachter / huurder
harvest, crop = oogst
crop = gewas
pesticide = bestrijdingsmiddel
pest = ongedierte
to spray = bespuiten
female = vrouwelijk
Malé = mannelijk
cattle = vee
meadow = weide
ditch = sloot
vet = dierenarts
to breed = fokken, kweken
breed = ras
to feed = voeren
dairy farm = melkveebedrijf
dairy product = zuivelproduct
to settle = zich vestigen
settler = kolonist
settlement = nederzetting
pet = huisdier
jaw = kaak
shark = haai
to hunt = jagen
to catch = vangen
spider = spin
harm = kwaad
trap = val
to sting = steken
ant = mier
wasp = wesp
to create = scheppen
creature = wezen / schepsel
herd = kudde
barn = schuur
somehow = op de een of andere manier
donkey = ezel
to tie, to tie to = vastbinden / vastbinden aan
swift = snel
seal = zeehond
bird of prey = roofvogel
whale = walvis
mammal = zoogdier
pedigree = stamboom
game = wild
to slaughter = afslachten
beware, beware of = pas op / pas op voor
cruel = wreed
cruelty = wreedheid
to pollute = vervuilen
pollution = vervuiling
environment = milieu
environmental = milieu
forest = woud
enormous, huge, vast = enorm 3x
sanctuary = reservaat
rare = zeldzaam
species = soort
to vanish, to disappear = verdwijnen
summit = top
to cover = bedekken
invisible = onzichtbaar
steep = steil
slope = helling
edge = rand
landmark = baken / herkenningspunt
mountain range = bergketen
track = pad / spoor
cave = grot
beyond = achter / voorbij
earthquake = aardbeving
disaster, calamity, catastrophe = ramp 3x
disastrous = rampzalig
habitat = biotoop, leefgebied
desert = woestijn
to wander = zwerven
gipsy = zigeuner
to generate = opwekken
scenery = natuurschoon
natural resources = natuurlijke rijkdommen
to exploit = exploiteren
exploitation = exploitatie
to spoil = bederven / verwennen
litter, rubbish, waste = afval / rommel 3x
dustbin = vuilnisbak
solar = zonne
factory / plant = fabriek
to dump = storten
to release = lozen
radiation = straling
layer = laag
acid = zuur
peninsula = schiereiland
mainland = vasteland
plain = vlakte
avalanche = lawine
glacier = gletsjer
universe = heelal
general = algemeen
universal = universeel