speaking and writing

Bij methode Follow Up aangemaakt op 14-04-2021 door vince en inmiddels 237 keer bekeken.
Leerjaar: 5 Niveau: havo

Vragen

(on)hoorbaar = (in)audible
uitroepen = to exclaim
overleggen = to deliberate
ruw / grof = coarse
opmerken = to observe
opmerking = observation
duidelijk = plain
welsprekend = eloquent
welsprekendheid = eloquence
vertellen1 = to narrate
vertellen2 = to relate
sprakeloos = mute
uitvoerig = elaborate
schrijfwaren = stationery
afleiden van = to derive from
stukje = scrap
jeugd- = juvenile
verzonnen / fictief = fictitious / fictional
overzicht = outline
deel = volume
schurk = villain
beschrijven = to portray
bevestigen = to affirm
bevestigend = affirmative
geestig = witty
eigenaardig = odd
doofstom = deaf and dumb
verzegelen = to seal