Religion

Bij methode Follow Up aangemaakt op 27-03-2021 door sara en inmiddels 168 keer bekeken.
Leerjaar: 5 Niveau: havo

Vragen

religion = godsdienst
religious = godsdienstig
faith = geloof
sin = zonde
muslim = moslim
jew = jood
priest = priester
to pray = bidden
prayer = gebed
sermon = preek
vicar = dominee
minister = dominee
imam = imam
clergy = geestelijkheid
clergyman = geestelijke
to baptize = dopen
to christen = dopen
heaven = de hemel
sacred = heilig
to worship = vereren;aanbidden
virgin = maagd
Easter = Pasen
Whitsun(tide) = Pinksteren
to fast = vasten
Sugar Feast = Suikerfeest
parish = kerkelijke gemeente;parochie
gospel = evangelie
to bless = zegenen
choir = koor
monk = monnik
monastery = klooster