Hoofdstuk 4, Relationships

Bij methode Follow Up deel ? aangemaakt op 06-01-2021 door vince en inmiddels 377 keer bekeken.
Leerjaar: 4 Niveau: havo

Vragen

acquaintance = kennis
adult = volwassene
among = onder
ancestor = voorouder
bachelor = vrijgezel
because of / on account of = vanwege
descendant = afstammeling
divorce = scheiding
engaged = verloofd
engagement = verloving
foster parents = pleegouders
grown-up = volwassen
in common = gemeen
orphan = wees
parental = ouderlijk
relationship = relatie
relative = familielid
single = alleenstaand
stepfather = stiefvader
striking = opvallend
to bring up / to raise = grootbrengen
to celebrate = vieren
to descend = afstammen
to desert / to abandon = in de steek laten
to divorce = scheiden
to live together / to cohabit = samenwonen
to regard / to consider = beschouwen
to separate = uit elkaar gaan