About the mind (1)

Bij methode Follow Up aangemaakt op 20-11-2020 door noah en inmiddels 198 keer bekeken.
Leerjaar: 5 Niveau: havo/vwo

Vragen

inquisitive = nieuwsgierig
shrewd = slim
realm = rijk
imaginative = fantasierijk
to comprehend = begrijpen
(in)comprehensible = (on)begrijpelijk
rigid = star
ignorant = onwetend
ignorance = onwetenheid
hypocrisy = huichelarij
recognition = herkenning
to consent (to) = toestemmen (in)
consent = toestemming
to reckon = veronderstellen / denken
to note = merken
lunacy = waarnzin
determination = vastberadenheid
to suspect = vermoeden
to presume = aannemen
presumably = vermoedelijk
reminiscenes = herinneringen
notion = idee / notie
fancy = verbeelding / fantasie
to fancy = zich verbeelden
essence = essentie / belangrijkste
incoherent = onsamenhangend
wits = verstand