Hoofdstuk 46 - society (2)

Bij methode Follow Up deel 4/5 aangemaakt op 05-08-2020 door luca en inmiddels 244 keer bekeken.
Leerjaar: 4 Niveau: havo

Vragen

aid = hulp
welfare work = maatschappelijk werk
to dedicate to = wijden aan
tribe = stam
civilized = beschaafd
civilization = beschaving
alien = buitenlander
charity = liefdadigheids organisatie
the establishment = de gevestigde orde
to abolish = afschaffen
abolition = afschaffing
to exploit = uitbuiten
exploitation = uitbuiting
to accomodate = huisvesten
national anthem = volkslied
noble man = Edelman
nobility = adel
racial segregation = rassen scheiding
to participate = deelnemen
participant = deelnemer
slogan = leuze
equal = gelijk
equality = gelijkheid
struggle = strijd
on welfare = in de bijstand