Hoofdstuk 48 - War (2)

Bij methode Follow Up aangemaakt op 15-07-2020 door benjamin en inmiddels 245 keer bekeken.
Leerjaar: 4 Niveau: havo

Vragen

brave;courageous = dapper
bravery;courage = moed
hero = held
heroine = heldin
heroic = heldhaftig
to encourage = aanmoedigen
to discourage = ontmoedigen
to claim = opeisen
massacre = bloedbad;slachting
rank = rang
private = gewoon soldaat
to conquer = veroveren
conquest = verovering
to execute;to carry out = uitvoeren
to execute = executeren
to reveal / to disclose = onthullen
volunteer = vrijwilliger
voluntary = vrijwillig
to sacrifice = opofferen
mankind = de mensheid
to capture = gevangennemen
captivity = gevangenschap
captive = gevangen
to possess;to own = bezitten
possession = bezitting
headquarters = hoofdkwartier
to penetrate = doordringen
to withdraw = terugtrekken
to survive = overleven
survival = overleving
survivor = overlevende