Hoofdstuk 1 - Agriculture

Bij methode Follow Up aangemaakt op 06-07-2020 door sara en inmiddels 252 keer bekeken.
Leerjaar: 4 Niveau: havo

Vragen

desert = woestijn
agriculture = landbouw
agricultural = landbouw-
soil = grond
infertile = onvruchtbaar
fertile = vruchtbaar
fertiliser = kunstmest
fertility = vruchtbaarheid
to cultivate = bebouwen
tenant = pachter
harvest = oogst
crop = gewas
flock = kudde
to settle = zich vestigen
settler = kolonist
settlement = nederzetting
meadow = weide
veterinary surgeon = dierenarts
herd = kudde
remote = afgelegen
barren = onvruchtbaar
peasant = kleine boer
to facilitate = vergemakkelijken
pasture = weide
to reap = maaien