Hoofdstuk 1 - - 20 Woordjes

Bij methode Follow Up aangemaakt op 29-05-2020 door noor en inmiddels 272 keer bekeken.
Leerjaar: 3 Niveau: vwo

Vragen

to educate = opleiden
education = opleiding / onderwijs
nursery school = kleuterschool
kindergarten = kleuterschool
primary school = basisschool
secondary school = middelbare school
comprehensive (school) = scholengemeenschap
grammar school = gymnasium
boarding school = kostschool
subject = vak
to innovate = vernieuwen
innovation = vernieuwing
innovative = vernieuwend
to graduate = afstuderen
graduate = afgestudeerde
scholarship = studiebeurs
to enable = in staat stellen
boring = saai
dull = saai
tedious = saai
to be bored = zich vervelen
to skip = overslaan
term = periode / trimester
mark = cijfer
grade = cijfer
to pass = slagen voor
to fail = zakken voor
pass / pass mark = voldoende
fail / fail mark = onvoldoende
mathematics / maths = wiskunde
unless = tenzij
average = gemiddeld
actually = eigenlijk
diary = agenda / dagboek
certificate = diploma
knowledge = kennis
superficial = oppervlakkig
gymnasium, gym = gymzaal, sportzaal
level = niveau
to neglect = verwaarlozen
nickname = bijnaam
angle = hoek
oral = mondeling
to compare = vergelijken
comparison = vergelijking
illiterate = analfabeet
illiteracy = analfabetisme
to praise = prijzen
vocabulary = woordenschat
advanced = gevorderd
to intend = van plan zijn
to satisfy = tevredenstellen
satisfaction = tevredenheid, voldoening
(un)satisfactory = (on)bevredigend
progress = vorderingen, vooruitgang
rapid = snel
course = cursus
extract = uittreksel
grant = studietoelage
to oblige = verplichten
obligation = verplichting
compulsory = verplicht
obligatory = verplicht
to remain = blijven
to assess = beoordelen
assessment = beoordeling
stern = streng
strict = streng
lenient = soepel
to disturb = storen
career = loopbaan, carrière
careers teacher = decaan
lecture = college
to attend = bijwonen
to quote = citeren
quotation = citaat
summary = samenvatting
main = voornaamste, hoofd-
chief = voornaamste, hoofd-
science = wetenschap
scientist = wetenschapper
scientific = wetenschappelijk
physics = natuurkunde
to develop = ontwikkelen
development = ontwikkeling
option = keuze, optie
optional subject = keuzevak
truant = spijbelaar
to play truant = spijbelen
truancy = spijbelgedrag
rule = regel
to apply = toepassen
against = tegen
anything but = allesbehalve
diligent = ijverig
industrious = ijverig
diligence = ijver
to expel = wegsturen
to be at stake = op het spel staan
relationship = relatie
engaged = verloofd
engagement = verloving
to celebrate = vieren
to divorce = scheiden
divorce = scheiding
because of = vanwege
on account of = vanwege
to live together = samenwonen
to cohabit = samenwonen
to separate = uit elkaar gaan
single = alleenstaand
to desert = in de steek laten
to abandon = in de steek laten
to bring up = grootbrengen
to raise = grootbrengen
foster parents = pleegouders
stepfather = stiefvader
relative = familielid
orphan = wees
ancestor = voorouder
to descend (from) = afstammen (van)
descendant = afstammeling
bachelor = vrijgezel
parental = ouderlijk
adult = volwassene
grown-up = volwassen
to regard = beschouwen
to consider = beschouwen
acquaintance = kennis
striking = opvallend
in common = gemeen, gemeenschappelijk
among = onder
to owe (to) = te danken hebben (aan)
human = menselijk
appearance = uiterlijk
scar = litteken
familiar = bekend / vertrouwd
tan = bruine kleur
sensitive = gevoelig
to expose (to) = blootstellen (aan)
exposure = blootstelling
sight = gezichtsvermogen
perspiration = transpiratie
bald = kaal
to dye = verven (haar / kleding)
muscle = spier
plastic surgery = plastische chirurgie
to remove = verwijderen
obese = zwaarlijvig
obesity = zwaarlijvigheid
slim = slank
to slim = afslanken / afvallen
features = gelaatstrekken
wrinkle = rimpel
to resemble = to look like
resemblance = gelijkenis
remarkable = opmerkelijk
graceful = gracieus / sierlijk
skull = schedel
sense = zintuig
naked / nude = naakt
health = gezondheid
healthy = gezond
flu, influenza = griep
disease = ziekte
illness = ziekte
to cause = veroorzaken
cause = oorzaak
malignant = kwaardaardig
germ = bacterie
risk = risico
ordinary = gewoon
to consult = raadpelgen
to examine = onderzoeken
tranquilliser = kalmeringsmiddel
label = etiket
habit = gewoonte
disabled = gehandicapt / invalide
disability = handicap
asset = waardevol bezit
to breathe = ademen
chest = borstkas
paralysed = verlamd
kidney = nier
sore = pijnlijk / zeer
vein = ader
oxygen = zuurstof
contraceptive = voorbehoedsmiddel
pregnant = zwanger
pregnancy = zwangerschap
to get rid of = kwijtraken / afkomen van
to have a fever = koorts hebben
to prescribe = voorschrijven
prescription = recept
to treat = behandelen
treatment = behandeling
surgeon = chirurg
surgery = spreekkamer
surgery hours = spreekuur
to perform = uitvoeren;verrichten
general practitioner, GP = huisarts
physician = arts
in vain = tevergeefs
directions = aanwijzingen / instructies
to bear;to endure = verdragen / uithouden
to operate on = opereren
to recover = herstellen
recovery = herstel
to tempt = in de verleiding brengen
temptation = verleiding
to resist = weerstaan
resistance = weerstand
irresistible = onweerstaanbaar
whether;if = of
pharmacy = apotheek
medicine = Medicijn
drug = Medicijn
to vomit = overgeven;braken
to throw up = overgeven;braken
mental = geestelijk
insane = krankzinnig
common = gewoon;veel voorkomend
to cure = genezen
incurable = ongeneeslijk
physical = lichamelijk
in spite of = ondanks
despite = ondanks
to heal = genezen (van wond)
to faint = flauwvallen
unconscious = bewusteloos
conscious = bij bewustzijn
hereditary = erfelijk
to suffer = lijden
ward = afdeling
to distinguish = onderscheiden
distinction = onderscheid
sévère = hevig
to bury = begraven
cemetery = begraafplaats
funeral = begrafenis
tomb = graftombe
mortal = dodelijk
(im)mortal = (on)sterfelijk
coffin = (dood)kist
epitaph = grafschrift
suicide = zelfmoord
poison = gif
to poison = vergiftigen
poisonous = giftig
fashion = mode
fashionable = in de mode / modieus
old-fashioned = ouderwets
fabric = stof
to catch on = aanslaan
to mend = maken van kleding / repareren van kleding
though, although = hoewel
shabby = armoedig
collar = kraag / boord
fur = bont
size = maat
to fit = passen
to shrink = krimpen
to design = ontwerpen
designer = ontwerper
wardrobe = kleerkast
casual clothes = vrijetijdskleding
laundry = wasserij
jewel = juweel
bracelet = armband
necklace = halsketting
pendant = hanger
gem = edelsteen
precious stone = edelsteen
genuine = echt
real = echt
fake = namaak / vals
jewellery = sieraden / juwelen
decent = fatsoenlijk
veil = sluier
headscarf = hoofddoek
chips = friet
crisps = chips
hardly = nauwelijks
scarcely = nauwelijks
barely = nauwelijks
wholesome = gezond (van voedsel)
cereal = graanproduct
tray = dienblad
pie = pasteitje
fit = geschikt
suitable = geschikt
peculiar = eigenaardig
curious = eigenaardig
dessert = nagerecht
roll = broodje
bun = broodje
herb = kruid
flavour = smaak
to complain = klagen
complaint = klacht
reasonable = redelijk
to feed = voeden
to nourish = voeden
nutritious = voedzaam
recipe = (kook)recept
shortage = tekort
famine = hongersnood
to starve = van de honger omkomen
device = apparaat(je)
gadget = apparaatje
to do the dishes = afwassen
to wash up = afwassen
sink = gootsteen
main course = hoofdgerecht
starter = voorgerecht
to consist of = bestaan uit
to cater = verzorgen
to prefer = liever hebben (dan)
sober = nuchter
landlord = cafehouder / waard
pub = café
café = eethuisje zonder drankvergunning
to decline = afslaan
barrel = vat
contents = inhoud
to contain = bevatten
spirits = sterke drank
liquor = sterke drank
waiter = ober
to serve = bedienen
clumsy = onhandig
to preserve = bewaren
to decay = bederven
perishable = bederfelijk
to bother = moeite doen
licence = vergunning
liquid = vloeistof
drink, beverage = drank / drankje
to swallow = slikken
to choke = stikken
detached = vrijstaand
semi-detached = halfvrijstaand
terraced house = rijtjeshuis
cellar = kelder
access = toegang
(in)accessible = (on)toegankelijk
to support = steunen
to callapse = instorten
real estate = onroerend goed
estate agent = makelaar
(in)convenience = (on)gemak
squatter = kraker
to refuse = weigeren
to demolish = afbreken / slopen
demolition = afbraak
to move = verhuizen
attic = zolder
lavatory = toilet
separate = scheiden
housing estate = woonwijk
estate = landgoed
to furnish = meubileren
chore = klusje
settee = zitbank
couch = zitbank
sofa = zitbank
to shift = verplaatsen
log = houtblok
to match = passen bij
to decorate = versieren
remote = afgelegen
remote control = afstandsbediening
to lock = op slot doen
to check = controleren
furniture = meubelen
to rent = huren
rent = huur
to let = verhuren of te huur
landlady = hospita
landlord = huisbaas
to own = bezitten
owner = eigenaar
site = terrein
fragile = breekbaar
solid = stevig
bulb = gloeilamp
to stick = vastzitten
stain = vlek
cosy = gezellig / knus
burglar = inbreker
thoroughly = grondig
fence = hek / schutting
barbed wire = prikkeldraad
gap = opening
orchard = boomgaard
fragrant = geurig
fragrance = geur
scent = geur
nursery = kwekerij
axe = bijl
root = wortel
tool = gereedschap
to mow = maaien
proper = geschikt / juist
metropolis = wereldstad
suburb = voorstad
slum = achterbuurt
tramp = zwerver
native = geboorte-
outskirts = buitenwijken
amenities = voorzieningen
municipal = gemeentelijk
uninhabited = onbewoond
inhabitant = inwoner
remains = overblijfselen
to discover = ontdekken
discovery = ontdekking
concrete = beton
urban = stads- / stedelijk
suburban = voorstedelijk
resident = bewoner
narrow = smal
alley = steeg
gutter = goot
imposing = indrukwekkend
impressive = indrukwekkend
tremendous = enorm
enormous = enorm
to extinguish = blussen
entire = gehele
entirely = helemaal
emergency = noodgeval
emergency exit = nooduitgang
by means of = door middel van
crowd = menigte
limited;restricted = beperkt
quarter = wijk
to interrupt = onderbreken
proverb = spreekwoord
gossip = roddel
to utter = uiten
remark = opmerking
to remark = opmerken
bilingual = tweetalig
native language = moedertaal
native tongue = moedertaal
mother tongue = moedertaal
subject = onderwerp
chairman = voorzitter
dumb = stom
to emphasize = benadrukken
to stress = benadrukken
emphasis = klemtoon / nadruk
stress = klemtoon / nadruk
fluent = vloeiend
to interpret = uitleggen / interpreteren
interpreter = tolk
to confuse = in verwarring brengen
confusing = verwarrend
confusion = verwarring
account = verslag
understatement = understatement / te zwakke uitdrukking
narrator = verteller
to hesitate = aarzelen
hesitation = aarzeling
silence = stilte
silenty = stil / zwijgend
to sign = ondertekenen
signature = handtekening
initial = beginletter / initial
draft = concept / klad
paragraph = alinea
to refer to = verwijzingen naar
reference = verwijzing
to omit = weglaten
omission = weglating
abbreviation = afkorting
object = voorwerp
to underline = onderstrepen
instance = voorbeeld
poem = gedicht
poet = dichter
to compile = samenstellen
novel = roman
novelist = romanschrijver
main character = hoofdpersoon
famous = beroemd
adaptation = bewerking
to deal with = behandeling
vivid = levendig
review = recensie
reviewer = recesent
critic = criticus
criticism = kritiek
to criticize = bekritiseren
critical = kritisch
fiction = fictie / verzinsel
fiction = romans
preface = voorwoord
to behave = zich gedragen
behaviour = gedrag
conduct = gedrag
to punish = straffen
punishment = straf
rude = onbeschoft
to justify = rechtvaardigen
justification = rechtvaardiging
to admit = toegeven
to obey = gehoorzamen
to disobey = ongehoorzaam zijn
(dis)obedient = (on)gehoorzaam
(dis)obedience = (on)gehoorzaamheid
stubborn;obstinate = koppig
frank = eerlijk
candid = openhartig
(in)consistent = (in)consequent
inconsistency = inconsequentheid
vain = ijdel
(dis)honest = (on)eerlijk
to deceive = bedriegen
honesty = eerlijkheid
virtue = deugd
vice = ondeugd
(dis)loyal = (on)trouw
hospitable = gastvrij
hospitality = gastvrijheid
inclined = geneigd
liable = geneigd
apt = geneigd
to harass = lastigvallen
harassment = intimidatie
attitude = houding
to bully = pesten
bully = pestkop
to tend (to) = de neiging hebben (om te)
tendency = neiging
hostile = vijandig
hostility = vijandigheid
to tackle = aanpakken
to address = aanpakken
gentle = zachtaardig
to flatter = vleien
to apologise = zich verontschuldigen
apology = excuus
to approve of = goedkeuren
to disapprove of = afkeuren
approval = goedkeuring
disapproval = afkeuring
hooligan = vandaal
hooliganism = vandalisme
impudent = brutaal
insolent = brutaal
impudence = brutaliteit
insolence = brutaliteit
indifference = onverschilligheid
indifferent = onverschillig
to conform (to) = zich aanpassen (aan)
to adapt (to) = zich aanpassen (aan)
guideline = richtlijn
to cope with = aankunnen
to enjoy = genieten van
to enjoy oneself = genieten
measure = maatregel
to deal with = omgaan met / aanpakken
to handle = omgaan met / aanpakken
to reverse = omdraaien
the reverse = het omgekeerde
role reversal = rolwisseling
to pretend = doen alsof
prentence = voorwendsel
trick = streek / truc
miser = vrek / gierigaard
mean = gierig / gemeen
authority = gezag
to provoke = uitlokken
sense of humour = gevoel voor humor
naughty = ondeugend
to intrude = storen
intruder = indringer
similar = gelijk
similarity = overeenkomst
to apply (to) = gelden (voor)
craze = rage
to realise = beseffen
consequence = gevolg
consequently = als gevolg / daarom
to quarrel = ruziemaken
to argue = ruziemaken
quarrel = ruzie
argument = ruzie
row = ruzie
to insult = beledigen
to offend = beledigen
insult = belediging
offence = belediging
furious = woedend
polite = beleefd
impolite = onbeleefd
to tease = plagen
to obtain = krijgen
to get = krijgen
to presevere = volhouden / volharden
to agree (with) = het eens zijn met
to disagree (with) = het oneens zijn (met)
agreement = overeenstemming
disagreement = verschil van mening / onenigheid
deliberately = opzettelijk
on purpose = opzettelijk
harm = kwaad
to harm = kwaad doen
harmful = schadelijk
harmless = onschadelijk
affair = zaak
to warn = waarschuwen
warning = waarschuwing
to decide = besluiten / beslissen
decision = besluit / beslissing
decisive = beslissend
addicted (to) = verslaafd (aan)
addict = verslaafde
addiction = verslaving
addictive = verslavend
couch potato = tv-verslaafde
to detox = afkicken
detox centre = afkickcentrum
rehab centre = afkickcentrum
compulsive gambler = gokverslaafde
shopaholic = koopziekte
compulsive shopper = koopzieke