Hoofdstuk 1 - education

Bij methode Follow Up aangemaakt op 19-03-2020 door benjamin en inmiddels 425 keer bekeken.
Leerjaar: 4 Niveau: havo

Vragen

to educate = opleiden
education = opleiding / onderwijs
nursery school / kindergarten = kleuterschool
primary school = basisschool
secondary school = middelbare school
comprehensive = scholengemeenschap
grammar school = gymnasium
boarding school = kostschool
subject = vak
to innovate = vernieuwen
innovation = vernieuwing
innovative = vernieuwend
to graduate = afstuderen
graduate = afgestudeerde
scholarship = studiebeurs
to enable = in staat stellen
boring / dull / tedious = saai
to be bored = zich vervelen
to skip = overslaan
term = trimester / periode
mark / grade = cijfer
to pass = slagen voor
to fail = zakken voor
pass / pass mark = voldoende
fail / fail mark = onvoldoende
mathematics / maths = wiskunde
unless = tenzij
average = gemiddeld
actually = eigenlijk
diary = agenda
diary = dagboek