Hoofdstuk 14 - Basiswoordenlijst

Bij methode Alquin aangemaakt op 24-05-2022 door sven en inmiddels 36 keer bekeken.
Leerjaar: 6 Niveau: vwo

Vragen

vast = enorm groot
vehement = krachtig
vehicle = voertuig
veil = sluier
verdict = vonnis
vicar = dominee
vice = ondeugd
vicious = wreed
victim = slachtoffer
view = mening, uitzicht
viewer = (tv)kijker
vigorous (vigour) = krachtig, energiek
villain = schurk
to violate (violation) = schenden
violent (violence) = gewelddadig
virtually = vrijwel
virtue = deugd
visible = zichtbaar
to voice = uiten
to volunteer (volunteer) = zich (als vrijwilliger) aanmelden
vow = gelofte
vowel = klinker
vulnerable = kwetsbaar
wage(s) = loon
wallet = portefeuille
want = gebrek
warehouse = pakhuis
wary of = bedacht op
to waste (waste) = verspillen
waste = afval
way, to give ~ to = voorrang verlenen aan, plaatsmaken voor
weird = raar
wig = pruik
willing = bereid
wit (witty) = geestigheid
to witness (witness) = getuigen van, getuige zijn van
to worsen = verslechteren
worthwhile = de moeite waard
to yield (yield) = opleveren