Hoofdstuk 3 - van C (maaike)

Bij methode Basic vocabulary deel C aangemaakt op 22-10-2020 door emma en inmiddels 234 keer bekeken.
Leerjaar: 6

Vragen

to condemn = veroordelen
to conduct = leiden, dirigeren
conduct = gedrag
to confess = (op)biechten
confidential = vertrouwelijk
confident = vol (zelf)vertrouwen
to confine = beperken
to confirm = bevestigen
to confuse = verwarren
to conquer = veroveren
conscious = zich bewust
consequently = dientengevolge
to conserve = behouden
to consider = overwegen
considerable = aanzienlijk
to consist of = bestaan uit
consistent = consequent
conspicious = opvallend
to conspire = samenzweren
to consult = raadplegen
to contain = bevatten
contemporary = tijdgenoot / eigentijds
contempt = minachting
contemptuous = minachtend
content, contented = tevreden
content, contents = inhoud
contest = wedstrijd
continual = aanhoudend
continuous = voortdurend
to contradict = tegenspreken
to control = beheren / besturen
to convene = samenkomen
convenient = gemakkelijk
Convent = nonnenklooster
to convert = omwisselen / omzetten
to convert = bekeren
to convey = overbrengen / kenbaar maken
convert = bekeerling
to convict = veroordelen