Hoofdstuk 3 - Unit 3.3 Looking back at the future p99

Bij methode Lift-Off deel 3 aangemaakt op 20-10-2020 door james en inmiddels 227 keer bekeken.
Leerjaar: 4 Niveau: aso

Vragen

billion = miljard
calculation = berekening
eco-friendly = milieuvriendelijk
evolution = evolutie
farming = landbouw
to feed = voeden
implant = implantaat
insight = inzicht
large-scale = op grote schaal
to memorize = uit het hoofd leren
to perform = uitvoeren
prediction = voorspelling
surgeon = chirurg
technique = techniek
Technology = technologie
theoretical = theoretisch
to translate = vertalen
transplant = transplantatie