Hoofdstuk 42 - official matters

Bij methode Wordweb aangemaakt op 01-03-2022 door thomas en inmiddels 149 keer bekeken.
Leerjaar: 5 Niveau: havo/vwo

Vragen

authorized = bevoegd verklaren
state = noemen
news broadcast = nieuwsuitzending
announced = aankondigen
declaration = verklaring
permit = vergunning
guarantee = garanderen
proclaimed = uitroepen
summons = oproep
requested = verzoeken
decree = decreet
decreed = verordonneren
reproachful = verwijtend
admonished = vermanen
criticize = kritiek hebben op
blamed = de schuld krijgen
told off = op hun kop krijgen
reprimanding = een reprimande krijgen
rap = op mijn falie
praised = prijzen
encouraging = bemoedigen
supportive = vol steun
approvingly = goedkeurend
consent = toestemming
acclaimed = toegejuicht